Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam oraz do analizowania naszego ruchu. Polityka prywatności Polityka Cookie

Polityka prywatności

Wersja 21.01.2023

Niniejsza polityka została sporządzona przez eXus Development z siedzibą pod adresem Oscar Colbrandtstraat 12, 9040 Gent Belgia. eXus Development szanuje Twoją prywatność. W niniejszym oświadczeniu chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób eXus Development gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe

1. Jakie Dane Osobowe są zbierane autoExus?

autoExus zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług.

1.1 Rejestracja

W celu zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży na naszej stronie, użytkownik musi się zarejestrować. Następnie gromadzone i przechowywane w bazie danych są następujące dane osobowe użytkownika:

Adres e-mail - Wymagane. Używane jako identyfikator użytkownika i do komunikacji, w celu otrzymywania wiadomości od nas i potencjalnych nabywców.
Imię, Nazwisko, Hasło, Kategoria, Telefon - Wymagane. Zbierane w celu identyfikacji użytkownika, w celu określenia kategorii użytkownika jako osoba fizyczna lub firma.
ZIP, Miasto, Region, Kraj - Wymagane. Zbierane w celu określenia lokalizacji użytkownika i wyświetlania reklam według miasta, regionu lub kraju.
Dodatkowe Info, Ulica - Niewymagane. Czysto informacyjne, gromadzone i wyświetlane w profilu użytkownika.
Nazwa firmy lub sprzedawcy, Numer VAT, Witryna - Niewymagane. Dane te zbierane są tylko od firm, nie dotyczą osób fizycznych, wyświetlają się tylko na reklamach sprzedażowych i profilach firm.

1.2 Formularz kontaktowy

Imię, Adres e-mail - Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania wiadomości na adres e-mail nas lub sprzedawcy użytkownika, identyfikacji nadawcy i odpowiedzi na jego wiadomość. Nie są przechowywane w bazie danych.

2. Prawa użytkownika.

2.1 Prawo do zmiany danych.

Użytkownik ma zawsze prawo do samodzielnej edycji swoich danych lub do ich zmiany za naszym pośrednictwem.
Mój profil --> Edytuj --> Zapisz lub https://autoexus.pl/contact

2.2 Prawo do usunięcia

Użytkownik ma zawsze prawo do usunięcia swoich danych samodzielnie lub za naszym pośrednictwem.
Mój profil --> Edytuj --> Usuń lub https://autoexus.pl/contact

2.3 Prawo do kopiowania danych.

Użytkownik zawsze ma prawo otrzymać kopię swoich danych pocztą elektroniczną lub pocztową https://autoexus.pl/contact

3. Zabezpieczenie danych.

eXus Development dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe i prywatność poprzez podejmowanie środków technicznych i fizycznych.

4. Udostępnianie danych stronom trzecim.

Zbierane przez nas informacje nie są udostępniane stronom trzecim.

5. Zmiany w naszej Polityce prywatności.

Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą politykę prywatności, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej. Ostatnia zmiana 21.01.2023.